Miyawaki-skove

Miyawaki-skov er en metode udviklet af den japanske botaniker Akira Miyawaki. Det går ud på at plante en masse forskellige hjemmehørende planter i samme størrelse tæt sammen.
Det skaber konkurrence mellem planterne og de vil derfor vokse hurtigt. Grundet tætheden i skoven binder den langt mere CO2 end en traditionel skov af samme størrelse.
Derudover bidrager den til biodiversiteten da den giver føde og er levested for flere forskellige dyr end en monokultur skov. Vi har i vores første skov plantet 400 træer fordelt på 11 forskellige arter.

Miyawaki-skove er ikke udbredt i Danmark, og derfor har vi i sinde at benytte vores skov til undervisningsbrug. Vi har udformet vores som en cirkel, med en tom cirkel i midten og en sti ind og ud. På den måde kan vi komme ind og studere de forskellige lag i skoven og samtidig skabe en oplevelse.

Skoven er placeret på en bakke, der leder en masse vand ned til søen. Når det regner meget, er der tendens til at hele lavområdet bliver meget sumpet og vådt. Det bliver ubrugeligt for Frændekildes brugere og er ikke godt vores græs, blomster og anden vegetation, der ikke er beregnet til at stå under vand. Træerne suger en del af de store vandmængder og modvirker sumptilstanden.

Ask – Fraxinus excelsior
Avnbøg – Carpinus betulus
Benved – Euonymus europaeus
Birk (Vorte-birk), Betula pendula
Birk (Dun-birk) – Betula Pubescens
Bøg – Fagus sylvatica
Eg (Vinter-eg) – Quercus pet- raea
Eg (Stilk-eg) – Quercus robur
Hassel – Corylus avellana
Ene – Juniperus communis
Fyr (Skov-fyr) – Pinus sylvestris

Lad os holde dig opdateret

    OK