Frugtplantage & Skovlandbrug

Vi har plantet en frugtplantage bestående af 64 frugttræer fordelt på sorterne æble, pærer og kirsebær. Vi har mellem frugttræerne  plantet hassel, birk og bøg, for at opnå det der kaldes skovlandbrug.

Frugttræerne producerer afgrøder, vi benytter i vores køkken til vores arrangementer. Intentionen er også på sigt at producere en række produkter af afgrøderne, såsom cider, most og vin.

Ved at plante træer mellem frugttræerne skaber vi et skovlandbrug, der har en række fordele. Udover at bidrage yderligere til lagring af CO2 og forøgelse af biodiversiteten, øges områdets naturindhold grundet mere føde og flere levesteder. Området der ellers var afsat til en begrænset variation af træer bliver mere biodiverst.

Ydermere bidrager et skovlandbrug til økonomisk mere robuste landbrugssystemer på baggrund af diversificering af produktionen og beskyttelse mod klimaforandringer.

Lad os holde dig opdateret

    OK