Birkeskov

Vi har planet en birkeskov af 400 birketræer af arten Betula Pubescnes placeret på bakken ved siden af Miyawaki-skoven. Skoven er rektanglet med en lige sti i midten, der fører til Miyawaki cirklen. Vi kan her vise en monokulturel skovvækst sammenlignet med vores Miyawaki-skov. Det har en oplevelsesværdi og kan også bruges til undervisningsbrug.

 

Derudover har vi ligesom Miyawaki-skoven, placeret den på bakken for at tilbageholde vand. Især birketræer suger godt og modvirker sumptilstandene. Der er også mulighed for at udvinde birkesaft på sigt.

Lad os holde dig opdateret

    OK