Booking- og handelsbetingelser

Overnatning

Bestilling
Du betaler for dit ophold når du booker dit ophold. Reservation er først gældende når betaling er registeret på Frændekildes bankkonto.

Rengøring
Rengøring af teltet bliver varetaget af Frændekilde, men du skal til enhver tid sørge for at rydde op efter dig og efterlade alt som du gerne selv vil modtage det. Evt. nødvendig oprydning og reparation vil blive udført for din regning.

Afbrudt ophold
Såfremt hele reservationsperioden ikke udnyttes evt. på grund af for sent fremmøde, eller ved afrejse før tid, sker der ingen refundering.

Betalingsmuligheder
Vi tager imod Visa Dankort, Mastercard samt Mobilepay.

Afbestilling
30-15 dage forud for dit ophold: 50% af din booking refunderes.
14-7 dage forud for dit ophold: 25% af din booking refunderes.
6-0 dage forud for dit ophold: Din bestilling er tabt og refunderes ikke.

Afbestilling sker www.fraendekilde.dk/booking og ellers er du velkommen til at kontakte os på + 45 53 66 31 21

Afbestillingsforsikring
Skal du tegne gennem dit eget forsikringsselskab der dækker tab pga. eventuel pludselig opstået sygdom, ulykke eller lignende.

Ved ophold på Frændekilde skal reglementet overholdes, og anvisninger i teltet følges. Hvis ikke dette overholdes kan det medføre bortvisning fra Frændekilde og opholdet betragtes hermed som annulleret.

Ved eventuelle overensstemmelser gælder dansk rets almindelige regler og eventuelle tvister skal afgøres i Frederiksborg ret.

Alle priser er inkl. 25% moms.

Lad os holde dig opdateret

OK